dr n. społ. Katarzyna Śliwińska
psycholog, psychoterapeuta

Ukończyłam psychologię w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Od 2007 roku pracuję jako psycholog. Doświadczenie zdobywałam w pracy z młodzieżą jako psycholog szkolny w ZS UMK Gimnazjum i Liceum Akademickim w Toruniu oraz w pracy z dorosłymi jako psycholog w Poradni Zdrowia Psychicznego Akademickiej Przychodni Lekarskiej.


Prowadziłam także pracę badawczą we współpracy z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu. Efektem moich zainteresowań naukowych w obszarze psychologii i pedagogiki zdolności było uzyskanie tytułu doktora nauk społecznych w zakresie pedagogiki na Wydziale Nauk Pedagogicznych UMK w Toruniu.


Pracuję w nurcie poznawczo-behawioralnym, prowadzę terapię indywidualną osób dorosłych.


Wybrane szkolenia z terapii i diagnozy:

  • Ukończenie pierwszego etapu czteroletnich, dwustopniowych studiów podyplomowych w Szkole Psychoterapii Poznawczo - Behawioralnej Uniwersytetu SWPS pod kierownictwem dr A. Pragłowskiej i dr L. Popiel, uprawniające do ubiegania się o certyfikat Psychoterapeuty Poznawczo-Behawioralnego PTTPB oraz European Association for Behvioural and Cognitive Therapies (aktualnie kontynuuję II etap studiów), Sopot, Uniwersytet SWPS.
  • Szkolenie: "Najnowsze trendy w terapii poznawczej zaburzenia osobowości z pogranicza : terapia schematu i jej zastosowanie", Bydgoszcz, PTP.
  • Szkolenie: "Wprowadzenie do terapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży" Bydgoszcz, PTP.
  • Certyfikat ukończenia rocznego kursu "Terapia poznawczo-behawioralna dzieci i młodzieży", Warszawa, CBT EDU.
  • Szkolenie: "Interpretacja Minnesockiego Wielowymiarowego Inwentarza Osobowości ®-2 (MMPI®-2)", Bydgoszcz, PTP.
  • Szkolenie: "Kalifornijski Test Uczenia się Językowego", Bydgoszcz, Pracownia Testów Psychologicznych PTP.

 

Jestem członkiem:

  • Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, od 2015 r. Członek Zarządu Oddziału PTP w Bydgoszczy.
  • Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo- Behawioralnej.


Swoją pracę poddaję superwizji.


Kontakt:

telefon 694 119 583


Cennik:

Konsultacja psychologiczna, czas trwania do 50 min, koszt 80,00 zł,

Psychoterapia indywidualna, czas trwania 50 min, koszt 80,00 zł.